तत्काल नेपाल फर्किनुपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई आफ्नो विवरण अध्यावधिक गर्नेसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना