न्युजिल्याण्डको भिसा extension सम्बन्धमा नेपाली राजदूतावास, क्यानबेराको अत्यन्त जरूरी सूचना!!!